Chinese

EnglishHuzhou Dali Metal Co., Ltd.

Address:NO.8 Maowu Road,Daixi Industrial Zone,Huzhou,Zhejiang,China.

                      

Dana Zheng

Tel:0086-0572-3827703

Mobile:0086-13967267137

E-mail:della.hu@huzhoudalimetal.com